SETEX APARKI, S.A.
Avda. de Lugo nº 4 Baixo
15702 Santiago de Compostela
Tel.:981 553 066
Horario de atención ao público
De 9:00 a 14:30 e de 16:00 a 20:30

DEPÓSITO MUNICIPAL
Rúa de Amio S/N
15707 Santiago de Compostela
Tel.:981 577 754
Atención 24 horas

Rúas reguladas:

RÚAS RÉXIME XERAL DURACIÓN 120 MIN.

A ROSA / AVDA. DE VILAGARCÍA / BERNARDO BARREIRO / CONCEPCIÓN ARENAL / CURROS ENRÍQUEZ / DOMINGO FONTÁN / DOUTOR TEIXEIRO / EDUARDO PONDAL / FERNANDO III O SANTO / FREI ROSENDO SALVADO / GÓMEZ ULLA / HÓRREO / HOSPITALIÑO / LAVERDE RUIZ / LOUREIROS / NEIRA DE MOSQUERA / PATIO DE MADRES / CASTRON DOURO / PEREZ CONSTANTÍ / PITELOS / PRAZA DAS PENAS / PRAZA SAN CLEMENTE / RAMÓN CABANILLAS / RAMÓN PIÑEIRO / RAPA DA FOLLA / REPÚBLICA ARXENTINA / REPÚBLICA DO SALVADOR / RÚA NOVA DE ABAIXO / SAN CLEMENTE / SAN PEDRO DE MEZONZO / SAN ROQUE / SANTA CLARA / SANTIAGO DE CHILE / XENERAL PARDIÑAS / XOAN CARLOS I.

RÚAS RÉXIME LONGA DURACIÓN 240 MIN.

AVENIDA CORUÑA / AVENIDA COMPOSTELA / AVENIDA DAS BURGAS / AVENIDA NOVOA SANTOS / AVENIDA DAS CIENCIAS / SEMINARIO ESTUDIOS GALEGOS / AVENIDA VIGO / AVENIDA DE LUIS LEGAZ LACAMBRA / AVENIDA LOPE GOMEZ DE MARZOA / DOUTOR ANGEL J. ECHEVERRI.

RÚAS RÉXIME CURTA DURACIÓN 60 MIN.

Rotación obrigatoria de 2 horas cumprido o tempo máximo de estacionamento (1 hora)

PRAZA DE ALGALIA DE ABAIXO / TRAVESIA DA UNIVERSIDADE / PRAZA ENTREPRACIÑAS / PRAZA FONTE SECA / PRAZA DA UNIVERSIDADE / PRAZA MAZARELOS / ARCO DE MAZARELOS / VIRXE DA CERCA.

ANULACIÓN AVISO DE DENUNCIA.

Os avisos de denuncia por exceso de tempo máximo de estacionamento ou por non ter tícket ou este non ser válido, poderán anularse mediante o aboamento da tarifa de anulación correspondente, señalada no apartado "anulación de denuncia" do parquímetro.

INFRACCIÓNS

Apreciaranse como infraccións a esta Ordenanza, durante o horario de funcionamento do servizo, sendo consideradas como infraccións do estacionamento de vehículos en lugar prohibido:
a) Aparcar nunha zona regulada sen posesión do título habilitante preceptivo ou por non colocalo de forma visible no interior do vehículo.
b) Excederse no tempo autorizado polo título habilitante do estacionamento.
c) Manipular ou falsificar o título habilitante e/ou utilizar o mesmo de forma fraudulenta.
d) Estacionar de maneira incorrecta na zona regulada de xeito que afecte ou á fluidez ou a seguridade da circulación.