SETEX APARKI, S.A.
Avda. de Lugo nº 4 Baixo
15702 Santiago de Compostela
Tel.:981 553 066
Horario de atención ao público
De 9:00 a 14:30 e de 16:00 a 20:30

DEPÓSITO MUNICIPAL
Rúa de Amio S/N
15707 Santiago de Compostela
Tel.:981 577 754
Atención 24 horas


TAXA POLO ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA NAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPAIS


TAXA POLO RETIRADA Y RECOLLIDA DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA NAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPAIS


ORDENANZA XERAL DE CIRCULACIÓN E USO DE VÍA PÚBLICA


ORDENANZA DO SISTEMA DE ORDENACIÓN E REGULACIÓN DO SERVIZO DA O.R.A. E APARCAMENTO DE RESIDENTES