SETEX APARKI, S.A.
Avda. de Lugo nº 4 Baixo
15702 Santiago de Compostela
Tel.:981 553 066
Horario de atención ao público
De 9:00 a 14:30 e de 16:00 a 20:30

DEPÓSITO MUNICIPAL
Rúa de Amio S/N
15707 Santiago de Compostela
Tel.:981 577 754
Atención 24 horas
REQUISITOS

REQUISITOS PARA A OBTENCIÓN DO DISTINTIVO DE RESIDENTES EN ZONA O.R.A. POR RAZÓN DE DOMICILIO

1- Que o vehículo sexa propiedade da persoa física, residente habitual efectivo en Santiago de Compostela, dado de alta no padrón municipal nalgún domicilio radicado dentro do ámbito territorial da zona para que se solicita a tarxeta. A efectos de aplicación de esta ordenanza propietario do vehículo é quen así conste no permiso de circulación. Exceptuarase a propiedade cando o vehículo estea en réxime de leasing, renting ou lle sexa cedido pola súa empresa e tamén no suposto do artigo nº32.

2- Que o vehículo estea dado de alta no padrón do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica do Concello de Santiago de Compostela e ao corrente no pago do referido imposto. O domicilio no que se paga o imposto debe coincidir co do empadroamento. Exceptuarase o disposto no artigo 23 da presente Ordenanza.

3- Que o solicitante e o vehículo para o que se interesa o distintivo non teña pendente sancións por infracción á normativa de tráfico ou á presente Ordenanza, impostas polo órgano competente do Excmo. Concello de Santiago.

4- Que se trate de un vehículo turismo, triciclo o cuadriciclo cabinado (comprobarase a ficha técnica do vehículo).

5- Que o solicitante non sexa titular dunha praza de aparcamento en réxime de concesión nos parkings municipais (agás o exposto no art.29 b. da presente Ordenanza).

REQUISITOS PARA A OBTENCIÓN DO DISTINTIVO DE RESIDENTES EN ZONA O.R.A. POR RAZÓN DE TRABALLO

1- Que o vehículo sexa propiedade da persoa física, residente habitual efectivo en Santiago de Compostela, dado de alta no padrón municipal. O solicitante deberá acreditar debidamente traballar na zona para a que se solicita a tarxeta. A efectos de aplicación de esta ordenanza propietario do vehículo é quen así conste no permiso de circulación. Exceptuarase a propiedade cando o vehículo estea en réxime de leasing, renting ou lle sexa cedido pola súa empresa e tamén no suposto do artigo nº32.

2- Que o vehículo estea dado de alta no padrón do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica do Concello de Santiago de Compostela e ao corrente no pago do referido imposto. O domicilio no que se paga o imposto debe coincidir co do empadroamento. Exceptuarase o disposto no artigo 23 da presente Ordenanza.

3- Que o solicitante e o vehículo para o que se interesa o distintivo non teña pendente sancións por infracción á normativa de tráfico ou á presente Ordenanza, impostas polo órgano competente do Excmo. Concello de Santiago.

4- Que se trate de un vehículo turismo, triciclo o cuadriciclo cabinado (comprobarase a ficha técnica do vehículo).

5- Que o solicitante non sexa titular dunha praza de aparcamento en réxime de concesión nos parkings municipais (agás o exposto no art.29 b. da presente Ordenanza).

REQUISITOS PARA A OBTENCIÓN DO DISTINTIVO DE RESIDENTES EN ZONA O.R.A. POR RAZÓN DE MUNICIPIO


1- Que o vehículo sexa propiedade da persoa física, dado de alta no padrón nalgún domicilio radicado no término municipal. A efectos de aplicación de esta ordenanza propietario do vehículo é quen así conste no permiso de circulación. Exceptuarase a propiedade cando o vehículo estea en réxime de leasing, renting ou lle sexa cedido pola súa empresa e tamén no suposto do artigo nº32.

2- Que o vehículo estea dado de alta no padrón do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica do Concello de Santiago de Compostela e ao corrente no pago do referido imposto. O domicilio no que se paga o imposto debe coincidir co do empadroamento. Exceptuarase o disposto no artigo 23 da presente Ordenanza.

3- Que o solicitante e o vehículo para o que se interesa o distintivo non teña pendente sancións por infracción á normativa de tráfico ou á presente Ordenanza, impostas polo órgano competente do Excmo. Concello de Santiago.

4- Que se trate de un vehículo turismo, triciclo o cuadriciclo cabinado (comprobarase a ficha técnica do vehículo).

5- Que o solicitante non sexa titular dunha praza de aparcamento en réxime de concesión nos parkings municipais (agás o exposto no art.29 b. da presente Ordenanza).